Ponúkame

20140106221354-5a115ac9

 • Výchovno vzdelávací proces je vedený skúsenými a kvalifikovanými pedagógmi
 • Priebežnú výučbu cudzieho jazyka
 • Detské centrum "ZORNIČKA" ponúka možnosť zorganizovania detské oslavy s programom
 • Výlety a exkurzie
 • Denné tematické tábory priamo v našom detskom centre
 • Detské divadielka , tvorivé dielne, tematické akcie ( karneval, šarkaniáda, Mikuláš, mini disco a množstvo ďalších

Denný režim


 • 07:00 - 08:30 Príchod detí (ranné hry)
 • 08:30 - 09:00 Desiata
 • 09:00 - 10:00 Pohybové a telesné cvičenia, edukačná aktivita *
 • 10:00 - 11:30 Pobyt vonku
 • 11:30 - 12:00 Obed
 • 12:00 - 12:15 Hygiena detí, umývanie zúbkov
 • 12:15 - 14:15 Poobedňajší odpočinok
 • 14:30 - 15:00 Olovrant
 • 15:00 - 17:00 Hry a hrové činnosti, odchod detí

* Edukačná aktivita zameraná na kognitívnu sociálno-emocionálnu a psychomotorickú oblasť rozvoja (výtvarná výchova, pracovná výchova, literárna výchova, jazyková výchova, telesná výchova, matematika, rozvíjanie poznania, hudobná výchova.