Cenník / prihláška

Celodenná starostlivosť: 380 € celodenná strava 3,20 € / denne
Poldennná starostlivosť: 280 € poldenná desiata a obed 2,80 € / denne

 

Čo všetko je v zahrnuté v cene detského centra:

 • kompletná predškolská príprava v zmysle štátneho vzdelávacieho programu ISCED
 • denne vzdelávacie aktivity realizované hravou formou
 • pomôcky a spotrebný materiál na tvorivé činnosti
 • oslavy slovenských a medzinárodných sviatkov
 • vianočná besiedka pre rodičov a priateľov škôlky
 • niekoľkokrát ročne divadlo, kúzelník a zaujímaví hostia priamo v škôlke
 • uteráčiky, posteľná bielizeň, papierové aj vlhké vreckovky, zubná kefka, plienky

Treba si priniesť prezuvky a pyžamko.

 

Čo všetko je v zahrnuté v cene stravného v detskom centre:

 • Desiata
 • Obed
 • Olovrant
 • Ovocie a zelenina
 • Pitný režim

Nájdete nás na: Gozovskej ulici, Lozorno, Detské centrum "ZORNIČKA"

 

Prihláška na stiahnutie (PDF):

Prihláška do Zorničky