Prečo my

Prečo si vybrať naše detské centrum:

20140106222349-11c2b98d

20140106221755-6d11be80

  • máme celoročnú prevádzku, okrem dní pracovného voľna
  • máme zostavený školský vzdelávací program, vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 pre predprimárne vzdelávanie, ktorého cieľom je dosiahnuť optimálnu perceptuálnu – motorickú, kognitívnu a citovo – sociálnu úroveň našich detí.
  • nie sme zaradení do siete kôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR, a preto podľa zákona č. 561/2008 z.z. majú zárobkovo čínní rodičia dieťaťa do 3 rokov možnosť čerpať príspevok na starostlivosť o dieťa do výšky 280 euro mesačne
  • osobitná miestnosť jedálne, osobitné spálne s postieľkami
  • nízky počet detí v triedach
  • zápis detí počas celého raka
  • kvalifikovaný personal
  • výchova detí od 2,5 do 6 rokov
  • pohodlné a bezpečné parkovanie

Čo ponúkame

1

PRÍJEM DETÍ POČAS CELÉHO ROKA.
Detičky u nás veľmi radi privítame kedykoľvek počas celého roka. Či je zima alebo leto, stačí k nám zájsť a porozhliadnuť sa. Ak sa vám u nás bude páčiť, budeme veľmi radi.

2

OPTIMÁLNY POČET DETÍ V TRIEDE.
Keďže u nás nenájdete zbytočne preplnené triedy, môžete si byť istí, že individuálny prístup k vášmu dieťaťu berieme vážne. Snažíme sa vytvárať osobné vzťahy založené na dôvere a kamarátstve.

3

KĽUDNÉ A RODINNÉ PROSTREDIE.
Naše centrum sa nachádza v ideálnej, dostupnej polohe. Dostanete sa k nám zo všetkých smerov. Jednou z najväčších výhod je krásne, kľudné, až rodinné prostredie, kde si deti môžu oddýchnuť a zároveň sa "vyblázniť" s kamarátmi.