Detské centrum Zornička v Lozorne

nachádza sa v príjemnom tichom prostredí s možnosťou parkovania.

učebné osnovy a plány sú vedené podľa školského vzdelávacieho programu Zornička,ktorý je vypracovaný našimi pedagógmi v súlade so školským vzdelavávacím programom ISCED 0 a tak garantujeme, že vaše dieťa dostane rovnaký rozsah predškolskej prípravy ako v štátnych školách

celodenný a poldenný pobyt

od 2 - 6 rokov

otvorené 7:00-17:00-celoročne

výučba anglického jazyka

výlety, besiedky, exkurzie

kvalifikovaný mladý kolektív