Kontakt

Kontaktné informácie

Detské centrum "ZORNIČKA" s.r.o.
Gozovská ulica 1171/18A
900 55 Lozorno

Telefón:
0907 / 777 013

E-mail:
zornicka@dc-zornicka.sk
bystronovazuzana@gmail.com

IČO: 46768149
DIČ: 2023574333
IČ DPH: SK2023574333

Kontaktný formulár